Kinos Safaris ohjelmapalveluehdot

Nämä ehdot koskevat kaikkia Oy Kinos Safaris Ltd:n tarjoamia ja tuottamia palveluita.

Varauksen vahvistaminen
Varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Oy Kinos Safaris Ltd:n antama tarjous on voimassa ilmoitetulle henkilömäärälle kaksi viikkoa tarjouksen antamisesta, ellei tarjouksessa toisin ole mainittu. Varaukset tulee vahvistaa kirjallisesti (kirje tai sähköposti) Oy Kinos Safaris Ltd:lle. Varausta vahvistaessanne pyydämme varmistamaan valitsemanne ohjelman, ajankohdan ja osanottajamäärän. Huomioittehan, että alustavia varauksia ryhmällenne ei ole tarjousvaiheessa tehty, joten varmistaaksenne haluamienne palvelujen saatavuuden otattehan yhteyttä mahdollisimman nopeasti. Vahvistuksen saavuttua toimitamme teille laskun sekä varausmaksun 30% ohjelmista.

Peruutukset ja muutokset
Peruutuspäivä on se päivä, jolloin Oy Kinos Safaris Ltd on saanut tiedon peruutuksesta. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisena (kirje tai sähköposti). Varauksen peruutukseen sovelletaan seuraavia ehtoja ja peruutuskuluja:

  • vähintään 21 vrk ennen varauksen alkua perutuille varauksille peruutuskulut ovat 5% varauksen kokonaishinnasta
  • myöhemmin kuin 21vrk mutta viimeistään 8vrk ennen varauksen alkamista 50% varauksen hinnasta.
  • 7 vrk tai lähempänä ennen varauksen alkua perutuille varauksille peruutuskulut ovat 100 % varauksen arvosta
  • Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa äkillisesti sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin lukuun ottamatta 30 % suuruista osuutta tilatusta palvelusta. Peruutus on tehtävä välittömästi. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Oy Kinos Safaris Ltd:lle 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen matkan alkua. Suosittelemme asiakkaillemme matka-vakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja odottamattomia tapauksia varten.

Henkilömäärä
Ryhmän lopullinen, vahvistettu henkilömäärä tulee ilmoittaa viimeistään 7 vrk ennen ohjelman alkua. Vahvistettuun henkilömäärään voi esittää ±10 % muutoksen vielä 3 vrk ennen matkaa. Viimeistä ilmoitettua henkilömäärää käytetään lopullisen laskun vähimmäisperusteena. Mikäli lopullisen osanottajamäärän pienenemisestä ilmoitetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkua, tai ei ilmoiteta ollenkaan, Oy Kinos Safaris Ltd:llä on oikeus veloittaa tilausvahvistuksen yhteydessä esitetty sopimushinta.

Erikoisjärjestelyt
Mikäli Oy Kinos Safaris Ltd hankkii asiakkaan toivomuksesta erikoislupia tai ryhtyy tilaajan toivomuksesta muihin erikoisjärjestelyihin / -tilauksiin, sitoutuu asiakas maksamaan niistä aiheutuneet kustannukset. Erikoisjärjestelyistä tulee aina sopia erikseen. Erikoistoiveet tulee esittää viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkua.

Asiakkaan vastuu
Asiakas vastaa kaikista vahingoista, joita asiakas aiheuttaa Oy Kinos Sararis Ltd:lle tai kolmennelle osapuolelle. Asiakas sitoutuu noudattamaan Oy Kinos Safaris Ltd:n ohjeita tilojen, kalusteiden ja laitteiden sekä erikoisvälineistön käyttöä koskevissa asioissa. Asiakas on velvollinen noudattamaan ilmoitettuja turvallisuus- ja erikoisohjeita sekä hyväksymänsä matkaohjelman aikataulua. Mikäli asiakas laiminlyö nämä velvollisuutensa, on
Oy Kinos Safaris Ltd:llä oikeus veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kustannukset.

Hinnat ja hinnanmuutokset
Varauksen hinnat sisältävät kunkin asiakasryhmän kanssa erikseen sovitut palvelut ja verot.

Varaukseen kuuluvien palveluiden käyttö
Asiakas, joka eroaa ryhmästä, myöhästyy tai ei käytä varattuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, on velvollinen ilmoittamaan tästä matkan isännälle/emännälle tai paikalla olevalle Oy Kinos Safaris Ltd:n edustajalle. Asiakkaalta veloitetaan kulut täysi määräisinä, mikäli niitä ei ole ilmoitettu Oy Kinos Safaris Ltd:lle edellä esitettyyn määräaikatauluun mennessä. Ellei asiakas noudata tätä ilmoitusvelvollisuutta tai myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, vastaa asiakas itse kuljetuksesta. Asiakasryhmällä ei ole oikeutta saada hinnan alennusta käyttämättä jääneistä palveluista.

Moottorikelkan vuokrausehdot
1. Päivävuokra on kello 9.00 – 17.00. Puolipäivää kello 9.00-13.00 tai kello 13.00-17.00
2. Vuokra sisältää yhdet ajovarusteet.
3. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lakia ja asetuksia sekä hyviä tapoja.
4. Moottorikelkan käyttäjän alaikäraja on 15 vuotta ja kuljettajalla on oltava vähintään T-luokan ajokortti.
5. Moottorikelkalla ajo on kielletty alkoholin vaikutuksen alaisena.
6. Vuokraan sisältyy 200 km / päivä, ylimenevät kilometrit veloitetaan 1 € / km.
7. Vuokraan ei sisälly poltto- eikä voiteluaineita. Moottorikelkka vuokrataan ja palautetaan polttoaine- ja öljysäiliöt täysinä.
8. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan moottorikelkan normaaleista tarkistuksista ja huolloista, kuten moottoriöljyn määrästä sekä hihnan ja tulpan vaihdoista.
9. Vuokraaja on vastuussa kelkalle sekä kolmansille osapuolille itse aiheutetuista vahingoista.
10. Moottorikelkan rikkoutumisesta tai vahingosta on välittömästi ilmoitettava Kinos Safaris Oy:lle. Korjaustöitä ei saa suorittaa ilman omistajan lupaa.
11. Kelkassa on voimassa olevat vakuutukset.
12. Vuokraajan omavastuu vahinkotapauksessa MYÖS HENKILÖVAHINGOT tai käyttövirheestä johtuen on:
– Standard ja Premium luokissa 1500 € / moottorikelkka
– Superior luokassa 2500 € / moottorikelkka
– Henkilövahingoissa 1500€/vahinko
– Omavastuu tulee suorittaa Oy Kinos Safaris Ltd:lle välittömästi vuokra-ajan päättyessä.
13. Mikäli moottorikelkassa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, jonka Kinos Safaris kohtuullisessa ajassa korjauttaa tai toimittaa tilalle korvaavan moottorikelkan, ei vuokrasta tai vuokra-ajan menetyksestä myönnetä hyvistä.
14. Moottorikelkka on palautettava sovittuna aikana sovittuun paikkaan siinä kunnossa kuin se oli luovutushetkellä. Ylimenevästä vuokra-ajasta veloitetaan 40 € / alkava tunti / kelkka.
15. Mikäli vuokraaja ei palauta moottorikelkkaa sovittuna aikana sovittuun paikkaan on omistajalla oikeus veloittaa ylimenevältä ajalta kaksinkertainen maksu sekä veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kulut täysimääräisinä.
16. Moottorikelkkaa ei saa käyttää kilpailuissa tai lainvastaisessa toiminnassa.
17. Moottorikelkan edelleen luovuttaminen ja ulkomaille vienti on kielletty
ilman vuokraamon kirjallista lupaa.
18. Tämän sopimuksen haltijalla on oikeus käyttää sopimuksessa mainittuja kelkkoja ja sopimus on vaadittaessa näytettävä viranomaisille.
19. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vuokran yhteydessä voimme pyytää luottokortin numeron takuuksi.

Välinevuokra vuokrausehdot (kanootit, kajakit, veneet, kalastusvälineet yms.)
1. Päivävuokra on kello 9.00 – 17.00.
2. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassaolevia lakeja ja asetuksia ja hyviä tapoja.
3. Vuokraaja on vastuussa välineille aiheutuvista vahingoista.
4. Vahingon tai käyttövirheen sattuessa vuokraajan omavastuu on
– Kanootti, kajakki, jokivene, moottori 250 € / väline
– Kalastussetti (vapa ja kela) 50 € / setti
– Viehe/perho 10 € / kappale – Teltta/trangia 100 € / kappale – Sähköpyörät 500 € / per pyörä – Muut välineet nykyisen arvon mukaan.
Omavastuu tulee suorittaa Oy Kinos Safaris Ltd:lle välittömästi vuokra-ajan päättyessä.
5. Vuokraaja on vastuussa kolmansille osapuolille aiheutetuista vahingoista.
6. Mikäli välineissä ilmenee vuokra-aikana vika tai muu virhe, jonka Kinos Safaris kohtuullisessa ajassa korjauttaa tai toimittaa tilalle korvaavan välineen, ei vuokrasta tai vuokra-ajan menetyksestä myönnetä hyvistä.
7. Välineet on palautettava sovittuna aika sovittuun paikkaan siinä kunnossa kuin ne olivat luovutushetkellä ja rikkoutumisesta on välittömästi ilmoitettava Kinos Safaris Oy:lle.
8. Välineiden edelleen luovuttaminen on kielletty.
9. Tämän sopimuksen haltijalla on oikeus käyttää sopimuksessa mainittuja välineitä ja sopimus on vaadittaessa näytettävä viranomaisille.
10. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vuokran yhteydessä voimme pyytää luottokortin numeron takuuksi.

Safariehdot
1. Asiakas sitoutuu noudattamaan oppaan ohjeita.
2. Asiakas sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lakia ja asetuksia sekä hyviä tapoja.
3. Moottorikelkan käyttäjän alaikäraja on 15 vuotta ja kuljettajalla on oltava vähintään T-luokan ajokortti. Mönkijän kuljettajan alaikäraja on 16 vuotta ja mikäli kyseessä on tieliikennemönkijä, tulee kuljettajalla olla vähintään B-luokan ajokortti.
4. Moottorikelkalla ja mönkijällä ajo on kielletty alkoholin vaikutuksen alaisena. Moottorikelkka- ja mönkijäsafareilla nollatoleranssi.
5. Asiakas (kuljettaja) on vastuussa Oy Kinos Safaris Ltd:n omaisuudelle sekä kolmansille osapuolille aiheutetuista vahingoista.
6. Laitteiden ja välineiden rikkoutumisesta tai vahingosta on välittömästi ilmoitettava Kinos Safaris Oy:lle.
7. Kelkoissa ja mönkijöissä on voimassa olevat vakuutukset.
8. Vuokraajan omavastuu vahinkotapauksessa tai käyttövirheestä johtuen on:
– Standard ja Premium luokat 1500 € / kelkka
– Henkilövahinko 1500 € / vahinko
Omavastuu tulee suorittaa Oy Kinos Safaris Ltd:lle heti safarin päätyttyä.
9. Mikäli laitteissa tai välineissä ilmenee safarin aikana tekninen vika tai muu virhe, jonka Kinos Safaris kohtuullisessa ajassa korjauttaa tai toimittaa tilalle korvaavan laitteen tai välinen, ei safari hinnasta myönnetä hyvistä.
10. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Laskutusehdot
Mikäli ohjelmapalvelut laskutetaan ja maksua ei suoriteta ajoissa, yliajalta peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4§ mukaan.

Muuta huomioitavaa
Asiakas vastaa itse siitä, että palvelujen käyttämiseen tarvittavat luvat tai todistukset, kuten esimerkiksi ajokortti, ovat voimassa. Oy Kinos Safaris Ltd ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista,
hyönteisistä, eläimistä, odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja. Oy Kinos Safaris Ltd pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai perua ohjelman, jos sääolosuhteet tai muut tekijät aiheuttavat vaaratilanteen tai muun turvallisuusriskin. Oy Kinos Safaris Ltd ei vastaa esitteen painovirheistä eikä esitteiden julkaisemisen jälkeen tulleista muutoksista. Asiakas vastaa itse kuljetuksesta, mikäli se ei kuulu hänen varaamaansa ohjelman hintaan. Asiakas on velvollinen olemaan ajoissa ohjeistettuna aikana tapaamispaikalla.

Huomautukset
Mahdolliset reklamaatiot tulee tehdä jo kohteessa Oy Kinos Safaris Ltd:lle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada paikanpäällä tyydyttävää ratkaisua tai
siihen liittyy korvausvaatimus, tulee reklamaatio lähettää kirjallisena (kirje tai sähköposti) viikon kuluessa ohjelman päättymisestä. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Oy Kinos Safaris Ltd
Myllyjoentie 4
99130 Levi
[email protected]
0504032000